Chủ Nhật, Tháng Năm 26, 2024

Phân biệt Order/Position, Long/Short

Share

1. Order/Position là gì?

Order (lệnh) là chỉ dẫn để mua hoặc bán một cặp tỷ giá tại một thời điểm nhất định. Lệnh vẫn duy trì hiệu lực đến khi được thực thi hoặc hủy bỏ.

Position (vị thế) là trạng thái sở hữu khoản đầu tư sau khi lệnh được thực thi (khớp lệnh).

Bình thường ta hay nghe nói kiếm lời bằng “mua thấp bán cao” mà ít để ý rằng việc “bán cao mua thấp” cũng hiệu quả không kém. Hai hoạt động nói trên cần được hiểu kèm với trình tự thời gian. Chớ vội nghĩ cách đầu là lương thiện còn cách sau là không đàng hoàng. Bởi chuyện tiền-hàng luôn sòng phẳng, chỉ khác ở chỗ thứ tự mua và bán là trước hay sau mà thôi. Cách làm của người đầu tư như vậy đặt họ trước một vị thế nhất định về sở hữu, trong tiếng Anh gọi là position.

Khi bạn muốn mở một vị thế, bạn cần đặt một lệnh chờ (ứng với entry price – giá vào lệnh). Khi entry price bằng current price (giá hiện tại), lệnh chờ được thực thi, vị thế được “mở” và bắt đầu tồn tại trên thị trường. Tại một thời điểm khác, bạn sẽ đặt lệnh đóng để đóng vị thế (ứng với exit price – giá thoát lệnh).

Tại thời điểm bạn đặt một lệnh chờ, ngoài việc xác định entry price, bạn cũng cần chọn order type (kiểu lệnh) và lot (khối lượng vào lệnh).

2. Long/Short là gì?

Trong tiếng Anh, long có nghĩa là dài hạn, còn short có nghĩa là ngắn hạn. Trước tiên, bạn cần xác định xem bạn muốn mua hay bán các cặp tỷ giá.

Nếu bạn muốn mua (thực tế sẽ là mua đồng yết giá và bán đồng định giá), bạn muốn đồng yết giá tăng giá trị rồi bán lại nó ở giá cao hơn. Trong thuật ngữ Forex, việc này gọi là “vào lệnh long” (tức là mua vào) hay mở một “long position”. Hãy ghi nhớ: long = mua.

Nếu bạn muốn bán (thực tế sẽ là bán đồng yết giá và mua đồng định giá), bạn muốn đồng yết giá giảm giá trị rồi mua lại nó ở giá thấp hơn. Trong thuật ngữ Forex, việc này gọi là “vào lệnh short” (tức là bán ra) hay mở một “short position”. Hãy ghi nhớ: short = bán.

Long position là cách làm truyền thống và đã quá quen thuộc. Đơn giản đó là cách mua vào (vì cho rằng giá thấp) rồi chờ giá tăng thì bán ra kiếm lãi. Còn short position nghe có vẻ ngược đời hơn, do người đầu tư đi vay để bán trước (vì cho rằng giá đang cao) rồi chờ giá xuống để mua trả lại. Trong trường hợp mua rồi bán, thương vụ có thể để lâu được, nên được gọi là long position. Trái lại, trường hợp bán rồi mua thường có thời hạn ngắn (do phải khép thương vụ lại theo quy định) nên được gọi là short position.

Việc chọn cách “mua rồi bán” hay “bán rồi mua” xuất phát từ dự đoán theo hai xu hướng đầu tư giá lên (bull) và giá xuống (bear). Khi hai xu hướng này gặp nhau thì việc mua bán xảy ra, điều này giúp tạo thanh khoản (liquidity) cho thị trường, đồng thời là cơ sở cho nguyên tắc thị trường tự điều chỉnh.

Mời các bạn xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về Long & Short:

(Video được lấy nguồn từ ForexTime)

Xem thêm

Liên quan