Thông báo miễn trừ trách nhiệm

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE

Miễn trừ trách nhiệm áp dụng cho các điều khoản, điều kiện và chính sách mà website https://tamnhindautu.org/ thông báo dưới đây, liên quan đến việc miễn trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập, đăng ký và sử dụng các dịch vụ của website. Khi truy cập, bạn được cho là đã đọc, hiểu rõ và tự nguyện chấp thuận tất cả các quy định áp dụng bên dưới.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web này thuộc sở hữu của công ty, bản quyền đối với nội dung trên trang web này thuộc quyền sở hữu riêng của công ty. Website này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, tham khảo và cập nhật thông tin. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không được sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của công ty.

Việc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ phần nào của trang web này đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này vì mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các nhãn hiệu, biểu tượng, nhân vật và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) hiển thị trên trang web này đều thuộc sở hữu của công ty, trừ khi có quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp hoặc các cơ quan đã ủy quyền để sử dụng và tái tạo các nội dung cần thiết.

Việc sử dụng tùy ý các nội dung liên quan đến thương hiệu trên trang web này, ngoại trừ các điều khoản và điều kiện đã được nêu trên là vi phạm nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Thông tin và tài liệu có trong trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, liên kết và các mục khác, được cung cấp ở mức tương đối. Tầm Nhìn Đầu Tư không đảm bảo tính chính xác, hoặc đầy đủ của các thông tin, tài liệu này và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với các thiếu sót của chúng.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Tầm Nhìn Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Đồng thời, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với các sự cố như không hoạt động, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, nhược điểm hoặc chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, gây ra bởi vi rút máy tính, sự cố đường truyền hoặc gián đoạn hệ thống, ngay cả khi đã được thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại, mất mát hoặc chi phí này.

Người truy cập phải tự chịu rủi ro (nếu có) khi sử dụng các liên kết đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, tính chính xác, quan điểm được trình bày, cũng như các liên kết khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận bởi Tầm Nhìn Đầu Tư.

BẢO MẬT

Việc gửi tin nhắn qua mạng internet không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho người dùng trong trường hợp bạn gửi tin nhắn cho chúng tôi hoặc chúng tôi gửi tin nhắn cho bạn theo yêu cầu thông qua internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Việc liên lạc qua internet có thể gặp gián đoạn, mất tín hiệu hoặc trễ trong truyền tải do tắc nghẽn mạng internet hoặc do việc truyền tải dữ liệu không chính xác do tính chất công cộng của internet hoặc các nguyên nhân khác.

LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

Các trang web có thể chứa liên kết đến các trang internet khác trên mạng toàn cầu. Tầm Nhìn Đầu Tư cung cấp các liên kết này chỉ để tăng tính tiện ích và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ trang web này.

Các liên kết từ trang web này đến bất kỳ trang web nào khác không đồng nghĩa với việc chúng tôi tán thành, xác nhận, tài trợ hoặc đề xuất trang web đó. Chúng tôi từ chối bất kỳ cam kết nào về tính chính xác, hợp pháp, đáng tin cậy hoặc hợp lệ của bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ trang web nào khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật được thực hiện trên bất kỳ trang web nào khác được liên kết với trang web này. Người dùng nên xem xét chính sách bảo mật của các trang web khác được liên kết trên trang web này.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo rằng bạn sẽ giữ công ty không bị tổn thất và bồi thường cho mọi khiếu nại, thiệt hại, hành động và thủ tục tố tụng mà công ty phải đối mặt do việc sử dụng trang web này của bạn và/hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào liên quan đến bạn.

CHẤT DỨT HOẶC ĐÌNH CHỈ

Công ty có quyền từ chối cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc nhóm nào truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập có thể được thực hiện theo quyết định của Công ty, mà không cần thông báo trước hoặc phải giải thích lý do, có thể xảy ra định kỳ hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể, một phần hoặc toàn bộ trang web.

LUẬT HIỆN HÀNH

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được điều chỉnh phù hợp theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.