Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024

Lợi nhuận đầu tư vào Allianz (ETR:ALV) trong 5 năm qua tăng đến 59%

Share

Người đầu tư thường tìm kiếm cổ phiếu vượt trội so với thị trường chung. Mặc dù việc chọn lựa cổ phiếu tích cực mang theo một số rủi ro và yêu cầu đa dạng hóa, nhưng nó có thể đem lại lợi nhuận nổi bật. Ví dụ, các nhà đầu tư dài hạn của Allianz SE (ETR:ALV) đã có mức tăng 23% trong suốt nửa thập kỷ qua, vượt xa sự giảm khoảng 2,4% của thị trường (không tính cổ tức). 

Vậy, hãy xem xét liệu hoạt động dài hạn của công ty có phản ánh đúng tiến độ kinh doanh cơ bản hay không.

Mặc dù thị trường có vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị cổ phiếu, giá cổ phiếu cũng phản ánh tâm lý của nhà đầu tư thay vì chỉ phản ánh hiệu suất kinh doanh cơ bản. Bằng cách so sánh Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và sự thay đổi giá cổ phiếu theo thời gian, chúng ta có thể nhận thấy thái độ của nhà đầu tư đối với một công ty đã thay đổi như thế nào qua thời gian.

Trong suốt 5 năm tăng trưởng giá cổ phiếu, Allianz đã có mức tăng trưởng thu nhập gộp trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4,3% mỗi năm. Sự tương đồng giữa mức tăng trưởng EPS và mức tăng trưởng giá cổ phiếu hàng năm là 4% gợi ý rằng tâm lý đối với cổ phiếu không có sự thay đổi đáng kể. Thực tế cho thấy giá cổ phiếu dường như phản ánh chủ yếu mức tăng trưởng EPS.

Bạn có thể xem bên dưới EPS đã thay đổi như thế nào theo thời gian (khám phá các giá trị chính xác bằng cách nhấp vào hình ảnh).

Khi đánh giá cổ phiếu, không nên bỏ qua cổ tức. Để có cái nhìn tổng quan về lợi nhuận của cổ đông, cũng như lợi nhuận từ giá cổ phiếu, cần xem xét tỷ suất sinh lời toàn diện (TSR). TSR tính toán lợi nhuận từ cổ tức (được giả định tái đầu tư) cùng với giá trị phát sinh từ việc tăng vốn và chia vốn chiết khấu. TSR cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về cổ phiếu trả cổ tức. Đáng chú ý rằng TSR của Allianz trong 5 năm qua đạt 59%, cao hơn so với lợi nhuận từ giá cổ phiếu đã được đề cập. Điều này chủ yếu là do việc thanh toán cổ tức!

Allianz đã mang lại tổng lợi nhuận cho cổ đông là 24% trong 12 tháng gần đây, bao gồm cả cổ tức, điều này thực sự là một tin vui. Con số này vượt qua mức lợi nhuận hàng năm trung bình là 10% trong nửa thập kỷ trước, cho thấy công ty đang có một kết quả kinh doanh tốt hơn trong thời gian gần đây. Với đà tăng giá cổ phiếu vẫn tiếp tục mạnh mẽ, bắt kịp thông tin về cổ phiếu này là điều quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội. Trước khi đưa ra quan điểm về Allianz, bạn cũng có thể xem xét việc nhận được tiền mặt từ cổ tức, nó sẽ cung cấp thêm thông tin quan trọng

Xem thêm

Liên quan