Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024

Tại sao đồng đô la Mỹ lúc thì đứng trước lúc thì đứng sau trong 1 cặp tiền?

Share

Tất cả các đồng tiền ngoại tệ đều được giao dịch theo cặp. Đồng tiền đứng phía trước trong cặp tiền được gọi là đồng tiền yết giá còn đồng tiền đứng sau gọi là đồng tiền định giá. Thông thường, đồng tiền nổi trội nhất trong số các đồng tiền được giao dịch kèm với nó, sẽ được gắn phía trước cặp tiền. Cách sắp xếp này liên quan đến quan điểm, vì khi xét trong khía cạnh địa phương, đồng tiền chính thức một quốc gia luôn được xem là trội hơn. Ai cũng chỉ muốn biết một đơn vị của đồng tiền nước mình đổi được bao nhiêu đơn vị của đồng tiền ngoại tệ. Một người Mỹ có thể muốn biết bao nhiêu euro có thể đổi ra từ đồng dollar của anh ta, hoặc nếu anh ta du lịch đến Nhật, thì từ đồng đô la có thể đổi được bao nhiêu Yên Nhật.

Tuy nhiên, dựa trên những quy ước quốc tế giữa các ngân hàng, một vài cặp tiền được ấn định để giao dịch nhiều hơn so với các đồng khác. Đồng Euro đại diện cho khoảng 17 quốc gia đã tham gia vào hệ thống euro; vì thế, nó nghiễm nhiên trở thành đồng tiền cơ bản mạnh nhất chi phối tất cả các đồng tiền khác trên thế giới và được xếp đứng trước. Ví dụ, đồng euro, kí hiệu là EUR, sẽ được ghép lần lượt với các đồng tiền khác thành EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD,… Tất cả đều có chữ EUR là đồng tiền được trích dẫn trước trong cặp tiền.

Đồng bảng Anh, ban đầu là đồng tiền chính của thế giới trong thời kì đỉnh cao của đế chế Anh quốc, là đồng tiền mạnh tiếp theo trong hệ thống phân cấp các đồng tiền mạnh nhất. Các cặp tiền tệ lớn so với GBP được xác định là GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD. Ngoài cặp EUR/GBP, cặp GBP thường là đồng tiền đứng trước khi nó tham gia vào một cặp tiền tệ. Bởi vì đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ thế giới trong thực tế kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, và vì giá hàng hóa như vàng, dầu được tính bằng tiền, ta có thể cho rằng đồng đô la thực sự là đồng tiền thống trị của thế giới. Tuy nhiên, về mặt quy ước, nó đứng thứ ba trong chuỗi các đồng tiền mạnh và được trích dẫn phía trước khi gắn với đồng đô la Canada, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ.

Tóm lại, quan điểm truyền thống và quy ước dường như đóng vai trò lớn hơn trong hệ thống phân cấp của các cặp tiền tệ hơn so với sức mạnh kinh tế tương đối của nền kinh tế mà các đồng tiền đại hiện trong hiện nay.

Vì vậy, đồng đô la Mỹ tuy các trader giao dịch nó nhiều nhất nhưng nó lại không phải là đồng mạnh nhất trong hệ thống này.

Xem thêm

Liên quan