Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024

[Trading Tip] Kỹ thuật Trailing Stop tốt nhất

Share

Kỹ thuật trailing stop tốt nhất là gì? Đây là một câu hỏi mà nhiều nhà giao dịch ngoại hối sẽ có tại một thời điểm trong cuộc đời giao dịch của họ.

Trong bài đăng này, tôi sẽ tiết lộ kỹ thuật trailing stop tốt nhất theo ý kiến của tôi.

Bạn thấy đấy, không phải người đều đồng ý với tôi, vì ý kiến có thể khác nhau. Đó là lý do tại sao bạn không cần phải tin những gì tôi sẽ viết ở đây.

Bạn cần phải tự quyết định dựa trên kinh nghiệm giao dịch của chính mình.

1. TTSD

Bạn có biết TTSD là viết tắt của gì không? The Trailing Stop Dilemma (Sự tiến thoái lưỡng nan về Trailing Stop). Vậy Tiến thoái lưỡng nan về Trailing Stop là gì?

Đó là: nơi tốt nhất để đặt lệnh trailing stop mà không bị dừng sớm, đồng thời không quá xa để bị tuột quá nhiều lợi nhuận khi giá đảo chiều.

Mọi nhà giao dịch ngoại hối ở một giai đoạn nào đó sẽ tự hỏi về kỹ thuật trailing stop tốt nhất.

Hãy đối mặt với nó. Bạn muốn thu được lợi nhuận tối đa từ giao dịch của mình, phải không? Và trong một thị trường có xu hướng, cách duy nhất để bạn có thể làm thế đó là bám theo thị trường càng lâu càng tốt cho đến khi thị trường đảo chiều và dừng bạn lại.

Bạn làm thế cách nào? Vâng, phần tiếp theo dưới đây, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để thực hiện điều này.

2. Hai kỹ thuật Trailing Stop tốt nhất (theo ý kiến của tôi)

Các kỹ thuật trailing stop tốt nhất sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự làm cơ sở để cắt lỗ đuổi các giao dịch có lợi nhuận.

  1. Trong một xu hướng giảm, các đỉnh thấp hơn (các mức kháng cự) hình thành khi giá tiếp tục giảm xuống sẽ cung cấp các điểm tốt nhất để thực hiện cắt lỗ đuổi các giao dịch sinh lời của bạn.
  2. Trong một xu hướng tăng, các đáy cao hơn (các mức hỗ trợ) hình thành khi giá tiếp tục tăng lên sẽ cho bạn những điểm tốt nhất để thực hiện cắt lỗ đuổi các giao dịch sinh lời của bạn.

Hai biểu đồ dưới đây tiết lộ kỹ thuật trailing stop tốt nhất.

3. Kỹ thuật Trailing Stop cho thị trường xu hướng giảm

  • Biểu đồ trên cho bạn thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
  • Sau khi giao dịch của bạn có lợi nhuận, bạn đợi các mức đỉnh thấp hơn hình thành và chỉ cần đặt điểm dừng của bạn vài pip trên chúng.
  • Bạn thực hiện cắt lỗ đuổi giao dịch có lãi của mình cho đến khi giá tăng trở lại và cắt mức đỉnh gần nhất, và thu về lợi nhuận.

4. Kỹ thuật Trailing Stop cho thị trường xu hướng tăng

Biểu đồ trên cho bạn thấy kỹ thuật trailing stop tốt nhất cho một giao dịch mua trong một thị trường có xu hướng tăng.

Bạn thấy đấy, trong một thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ tăng lên nhưng sau đó lại giảm xuống để hình thành các đáy cao hơn này (về cơ bản là mức hỗ trợ). Đây là những nơi tốt nhất để bạn đặt điểm dừng. Chỉ cần đặt chúng cách một vài pip phía sau.

5. Ưu điểm của kỹ thuật Trailing Stop

  • Ít có khả năng bạn bị ngừng giao dịch sớm hơn.
  • Trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ, bạn có thể kiếm được nhiều pip sinh lời.

Theo FTS4U

Xem thêm

Liên quan